Վեբկայքի կառուցվածքը

medex.am կայքի հարուստ բովանդակությունն առավել մատչելի կերպով ներկայացնելու համար մենք հրապարակված տեղեկատվությունը խմբավորել ենք ըստ առանձին բաժինների և ենթաբաժինների։

  1. Առողջության վերաբերյալ ընդհանուր բնույթի, թեմատիկ և հատուկ հոդվածներ` նախատեսված այցելուների լայն շրջանակների համար և նվիրված հիմնական հիվանդություններին և վիճակներին, դրանց առաջացման պատճառներին ու ռիսկի գործոններին, ախտանիշներին ու բարդություններին, ախտորոշման և բուժման մեթոդներին, ինչպես նաև առողջական խնդիրների կանխարգելման հարցերին։ Առանձին ենթաբաժիններով ձեզ կներկայացվեն նաև կանանց և տղամարդկանց, երեխաների ու դեռահասների առողջության, հոգեկան առողջության, առողջ ապրելակերպին նվիրված օգտակար նյութեր:
  2. Ճանաչեք ձեր օրգանիզմը բաժին՝ նախատեսված ինչպես ընդհանուր հանրության, այնպես էլ բուժաշխատողների համար։ Այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում առավել կարևոր համակարգերի և առանձին օրգանների անատոմիական և ֆիզիոլոգիական նկարագրերը, ինչպես նաև դրանք ներառող հիմնական հիվանդություններն ու դրանցից խուսափելու արդյունավետ ուղիները:
  3. Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին՝ նախատեսված բուժաշխատողների և մեր այցելուների լայն շրջանակների համար։ Այս բաժնում ձեզ կառաջարկվեն ամենահաճախ նշանակվող լաբորատոր հետազոտությունների նկարագրությունը, անալիզները հանձնելու նախապատրաստական քայլերը, հետազոտությունների ցուցումները, լաբորատոր ցուցանիշների նորմալ միջակայքերը և շեղված ցուցանիշների մեկնաբանություններն ու բացատրությունները։ Հարյուրից անց լաբորատոր հետազոտությունները մենք խմբավորել ենք ըստ դրանց հիմնական տեսակների՝ ընդհանուր կլինիկական, կենսաքիմիական (բիոքիմիական), շճաբանական (սերոլոգիական), իմունոլոգիական, վարակիչ հիվանդությունների հայտնաբերման և այլն։
  4. Դեղերի շտեմարանը ձեզ թույլ կտա մանրամասն ծանոթանալ առավել հաճախ օգտագործվող դեղամիջոցների առանձին տեսակների ու խմբերի մասին: Ավելորդ չենք համարում մեկ անգամ ևս շեշտել, որ ցանկացած դեղ պետք է օգտագործել միայն բժշկի նշանակմամբ, իսկ մինչև օգտագործելը՝ ծանոթանալ օգուտների, հնարավոր կողմնակի ազդեցությունների և ռիսկերի հետ:
  5. Հայաստանյան բուժհաստատությունների ներկայացման առանձին բաժին, որտեղ բժշկական կենտրոնները խմբավորված են ըստ մարզերի և ներկայացված են դրանց «անձնագրերը»՝ կոնտակտային տվյալներ, տեղակայումը գուգլ-քարտեզում, սոց. ցանցերի հղումներ, Ձեր կարծիքը տեղադրելու և այլ հետաքրքիր հնարավորություններ:
  6. Գրքեր՝ Առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված ներբեռնելի ուղեցույցներ, գործելակարգեր, ընթացակարգեր և ձեռնարկներ՝ նախատեսված առաջին հերթին բուժաշխատողների համար։ Այս և ոչ հայալեզու այլ նյութերը կօգնեն ինչպես բժիշկիներին, այնպես էլ այլ մասնագետներին՝ բարձրացնելու առողջապահական և բժշկական թեմաներով գիտելիքների մակարդակը կամ տեղեկացվածության աստիճանը։
  7. Առցանց գործիքները նպատակ ունեն օգնելու ձեզ՝ գնահատելու տարբեր ցուցանիշներ։ Օրինակ, մարմնի զանգվածի գործակցի օնլայն հաշվիչի օգնությամբ դուք կկարողանաք վայրկյանների ընթացքում ստուգել, թե արդյոք ունե՞ք մարմնի զանգվածի հետ կապված առողջական ռիսկեր։
  8. Առողջության և բժշկագիտության ոլորտի նորություններ՝ նախատեսված ինչպես ընդհանուր բնակչության, այնպես էլ բժիշկների, բուժակների և բուժքույրերի համար։

Ձեզ՝ բարի նավարկում։