Հեղինակային իրավունքներ

Այս էջում սահմանված հեղինակային իրավունքները տարածվում են MedEx.am կայքի ամբողջ բովանդակության վրա՝ ներառյալ բաժինները, ենթաբաժինները, առանձին էջերը, հոդվածները, առցանց գործիքները և կայքի սահմաններում հրապարակված այլ նյութերը:

Օգտվելով MedEx.am կայքից դուք անվերապահորեն համաձայնվում եք և ամբողջապես ընդունում եք MedEx.am կայքի հեղինակային իրավունքները: Հակառակ դեպքում խնդրում ենք չօգտվել MedEx.am կայքից:

  • MedEx.am կայքում տեղադրված նյութերը հանդիսանում են բացառապես MedEx.am կայքի սեփականությունը և չեն կարող օգտագործվել (առավել ևս՝ եկամուտ հետապնդելու նպատակներով) առանց MedEx.am ղեկավարության նախնական համաձայնության։
  • Այս համատեքստում «օգտագործում»-ը նշանակում է՝ MedEx.am կայքի նյութերի և հրապարակումների մասնակի կամ ամբողջական վերահրապարակում տպագիր կամ թվային միջոցով, տարածում, հանրային ցուցադրում, եթեր հեռարձակում և օգտագործման այլ հնարավոր տարբերակներ, որոնք նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով:
  • MedEx.am կայքի նյութերի օգտագործումը պետք է համապատասխանի Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License-ի պահանջներին և պայմաններին:
  • MedEx.am կայքում տեղադրված հրապարակումների օգտագործումն առանց գրավոր համաձայնության հնարավոր է սոցիալական ցանցերի (facebook.com, twitter.com և այլն) օգտագործողների անհատական էջերում միայն օգտագործված էջի ակտիվ հղումը ներկայացնելու պայմաններում:

Խնդրում ենք նաև հաշվի առնել, որ այն անձը, կազմակերպությունը, տեղեկատվական միջոցը կամ մեկ այլ երրրորդ կողմ, ով խախտել է MedEx.am կայքի հեղինակային իրավունքները, կարող է պատասխանատվության ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով:

MedEx.am կայքի հեղինակային իրավունքները կարող են փոփոխվել, որի մասին կարող եք տեղեկանալ՝ այցելելով այս էջը։