Ուղեցույցներ

Ցուցադրել ըստ բաժինների  | | |

Այս բաժնում առկա է 49 ներբեռնելի նյութ

Ուղեցույցներ

Հեշտոցային արտադրուկի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է հեշտոցային արտադրուկի համախտանիշի վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Հեշտոցային արտադրուկի վարման ուղեցույց

Սիֆիլիսի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է սիֆիլիսի վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Սիֆիլիսի վարման ուղեցույց

Քոսի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է քոսի վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Քոսի վարման ուղեցույց

Քլամիդիային վարակի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է ամենատարածված սեռավարակներից մեկի՝ քլամիդիոզի վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Քլամիդիային վարակի վարման ուղեցույց

Փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդությունների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդությունների վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդությունների վարման ուղեցույց

Ցայլքի ոջլոտության վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է ցայլքի ոջլոտության վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Ցայլքի ոջլոտության վարման ուղեցույց

Ամորձու և մակամորձու բորբոքման վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է ամորձու և մակամորձու բորբոքման վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Ամորձու և մակամորձու բորբոքման վարման ուղեցույց

Ոչ գոնոկոկային միզուկաբորբերի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է ոչ գոնոկոկային միզուկաբորբերի վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Ոչ գոնոկոկային միզուկաբորբերի վարման ուղեցույց

ՄԻԱՎ վարակի հետազոտման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է ՄԻԱՎ-վարակի խորհրդատվության վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված հետազոտման և խորհրդատվության գործառույթների համալիր:

ՄԻԱՎ վարակի հետազոտման ուղեցույց

Անոգենիտալ գորտնուկների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է անոգենիտալ գորտնուկների վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Անոգենիտալ գորտնուկների վարման ուղեցույց

Սեռական հերպեսի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է վիրուսային ամենատարածված սեռավարակներից մեկի՝ սեռական հերպեսի վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Սեռական հերպեսի վարման ուղեցույց

Գոնոռեայի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է ամենատարածված սեռավարակներից մեկի՝ գոնոռեայի վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Գոնոռեայի վարման ուղեցույց

Բալանիտների և բալանոպոստիտների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մաշկավեներաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է բալանիտների և բալանոպոստիտների վերաբերյալ արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Բալանիտների և բալանոպոստիտների վարման ուղեցույց

Հղիության ընթացքում միզուղիների վարակների վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել առկա տվյալների վերանայման վրա հիմնված տեղեկություններ և խորհուրդներ հղիության ժամանակ անախտանիշ բակտերիուրիայի և միզուղիների վարակների վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների վարման ելքերը:

Հղիության ընթացքում միզուղիների վարակների վարման կլինիկական ուղեցույց

Հղիության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում երակային թրոմբոէմբոլիզմի կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ հղիության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում երակային թրոմբոէմբոլիզմի կանխարգելման վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների կանխարգելման ելքերը:

Հղիության ժամանակ և հետծննդյան շրջանում երակային թրոմբոէմբոլիզմի կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

Վաղաժամ ծննդաբերության կանխարգելման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ վաղաժամ ծննդաբերության կանխարգելման և վարման վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների հետազոտման և վարման ելքերը:

Վաղաժամ ծննդաբերության կանխարգելման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Պտղաթաղանթների մինչծննդաբերական պատռում, b խմբի ստրեպտոկոկային պերինատալ ինֆեկցիաների կանխարգելման, ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ պտղաթաղանթների մինչծննդաբերական պատռման, B խմբի ստրեպտոկոկային պերինատալ ինֆեկցիաների կանխարգելման, ախտորոշման և վարման վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների կանխարգելման, ախտորոշման և վարման ելքերը:

Պտղաթաղանթների մինչծննդաբերական պատռում, b խմբի ստրեպտոկոկային պերինատալ ինֆեկցիաների կանխարգելման, ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Պրեէկլամպսիայի և էկլամպսիայի վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ պրեէկլամպսիայի և էկլամպսիայի վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների վարման ելքերը:

Պրեէկլամպսիայի և էկլամպսիայի վարման կլինիկական ուղեցույց

Հղիության ընթացքում սրտխառնոցի և փսխման հետազոտման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ հետծննդյան արյունահոսությունների վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների կանխարգելման և վարման ելքերը:

Հղիության ընթացքում սրտխառնոցի և փսխման հետազոտման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Հղիության ընթացքում սրտխառնոցի և փսխման հետազոտման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ հղիության ընթացքում սրտխառնոցի և փսխման (ՀՍՓ) և հիպերէ

Հղիության ընթացքում սրտխառնոցի և փսխման հետազոտման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Պտղի ներարգանդային աճի հապաղման ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ սովորութային վիժումների հետազոտման և վարման վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների հետազոտման և վարման ելքերը:

Պտղի ներարգանդային աճի հապաղման ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Պտղի ներարգանդային աճի հապաղման ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ պտղի ներարգանդային աճի հապաղման վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների ախտորոշման և վարման ելքերը:

Պտղի ներարգանդային աճի հապաղման ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Վագինալ տրիխոմոնիազի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ վագինալ տրիխոմոնիազի վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների վարման ելքերը:

Վագինալ տրիխոմոնիազի վարման ուղեցույց

Հետծննդյան սեպսիսի կանխարգելման և վարման կլինիկական ոիղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ հետծննդյան սեպսիսի վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների կանխարգելման և վարման ելքերը:

Հետծննդյան սեպսիսի կանխարգելման և վարման կլինիկական ոիղեցույց

Շեքի երրորդ և չորրորդ աստիճանի պատռվածքների վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ շեքի երրորդ եվ և չորրորդ աստիճանի պատռվածքների վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների վարման ելքերը:

Շեքի երրորդ և չորրորդ աստիճանի պատռվածքների վարման կլինիկական ուղեցույց

Ձվարանների պոլիկիստոզային համախտանիշի երկարաժամկետ Բարդությունների կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ ձվարանների պոլիկիստոզային համախտանիշի երկարաժամկետ բարդությունների վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ համախտանիշի երկարաժամկետ բարդությունների կանխարգելման ելքերը մեծահասակ պացիենտների շրջանում:

Ձվարանների պոլիկիստոզային համախտանիշի երկարաժամկետ Բարդությունների կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

Բակտերիալ վագինոզի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Սույն ուղեցույցի նպատակն է տրամադրել ապացույցների վրա հիմնված տեղեկություններ և ապացուցողական խորհուրդներ բակտերիալ վագինոզի վերաբերյալ, և բարելավել տվյալ խմբի պացիենտների վարման ելքերը:

Բակտերիալ վագինոզի վարման ուղեցույց

Սեռահասունացման տարիքում արգանդային անոմալ արյունահոսությունների վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցի նպատակն է. բարելավել դեռահասային տարիքում ԱԱԱ ախտորոշումը և բուժումը, տրամադրել ապացուցողական խորհուրդներ` ԱԱԱ կանխարգելման և արդյունավետ բուժման նպատակով, բարելավել կյանքի որակը:

Սեռահասունացման տարիքում արգանդային անոմալ արյունահոսությունների վարման կլինիկական ուղեցույց

Սուր խրոնիկական լյարդային անբավարարության վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Լյարդաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 501-Ա, 26.02.2018

​Ուղեցույցը ներկայացնում է սուր խրոնիկական լյարդային անբավարարության, արդի միջազգային գիտաբժշկական ​տեղեկատվության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների մի ամբողջություն։​​

Սուր խրոնիկական լյարդային անբավարարության վարման կլինիկական ուղեցույց

Ցիռոզի ժամանակ ասցիտով, սպոնտան բակտերիալ պերիտոնիտով և հեպատոռենալ համախտանիշով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Լյարդաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 454-Ա, 21.02.2018

​Ուղեցույցը տրամադրում է ասցիտի, սպոնտան բակտերիալ պերիտոնիտի և հեպատոռենալ համախտանիշի՝ արդի միջազգային գիտաբժշկական ​տեղեկատվության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների մի ամբողջություն։

Ցիռոզի ժամանակ ասցիտով, սպոնտան բակտերիալ պերիտոնիտով և հեպատոռենալ համախտանիշով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

Քրոնիկ B հեպատիտով պացիենտների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Լյարդաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 499-Ա, 26.02.2018

Ուղեցույցը տրամադրում է քրոնիկ «B» հեպատիտի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր։

Քրոնիկ B հեպատիտով պացիենտների վարման ուղեցույց

Հեպատիտ C-ի վարման վերաբերյալ կլինիկական գործնական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Լյարդաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 455-Ա, 21.02.2018

​Ուղեցույցը ներկայացնում է հեպատիտ C-ի վերաբերյալ միջազգային ժամանակակից գիտաբժշկական ուսումնասիրության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համապարփակ տեղեկատվություն։

Հեպատիտ C-ի վարման վերաբերյալ կլինիկական գործնական ուղեցույց

Սուր վարակային լուծով ընթացող հիվանդություններով մեծահասակ պացիենտների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ուղեցույցը տրամադրում է սուր վարակային լուծով ընթացող հիվանդությունների արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Սուր վարակային լուծով ընթացող հիվանդություններով մեծահասակ պացիենտների վարման ուղեցույց

Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 2429-Ա, 07.08.2017

Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման կլինիկական ուղեցույցի նպատակն է օգնել բուժաշխատողներին կայացնելու ապացուցողական բժշկության վրա հիմնված, գիտականորեն հիմնավորված կլինիկական որոշումներ դիսպանսերային հսկողության շրջանակում ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման համալիր շարունակական օգնություն տրամադրելիս:

 
Հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառմամբ ՄԻԱՎ վարակի բուժման և կանխարգելման կլինիկական ուղեցույց

Անաֆիլաքսիա պացիենտների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 566-Ա, 05.03.2018

Անաֆիլաքսիան ալերգիկ ռեակցիայի ամենածանր, կյանքին վտանգ սպառնացող դրսևորումն է։

Անաֆիլաքսիա պացիենտների վարման ուղեցույց

Ալերգիկ ռինիտ պացիենտների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Ալերգոլոգիա և իմունոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 565-Ա, 05.03.2018

Ալերգիկ ռինիգը (ԱՌ) քթի խոռոչի հիվանդություն է, որը պայմանավորված է ալերգենի ազդեցությամբ լորձաթաղանթի IgE-միջնորդավորված բորբոքմամբ։

Ալերգիկ ռինիտ պացիենտների վարման ուղեցույց

Դեղորայքից առաջացած լյարդի իդիոսինկրատիկ վնասման ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Գաստրոէնտերոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 369-Ա, 13.02.2018

Ուղեցույցը տրամադրում է դեղորայքից առաջացած լյարդի իդիոսինկրատիկ վնասման արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Դեղորայքից առաջացած լյարդի իդիոսինկրատիկ վնասման ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Հիպերթիրեոզի և թիրեոտոքսիկոզի այլ պատճառների ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Էնդոկրինոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 429-Ա, 19.02.2018

Ուղեցույցը տրամադրում է հիպերթիրեոզի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Հիպերթիրեոզի և թիրեոտոքսիկոզի այլ պատճառների ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Մակերիկամի ինցիդենտալոմայի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Էնդոկրինոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 428-Ա, 19.02.2018

Ուղեցույցը տրամադրում է մակերիկամի ինցիդենտալոմայի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Մակերիկամի ինցիդենտալոմայի վարման ուղեցույց

Վահանաձև գեղձի հանգույցներով և վահանաձև գեղձի տարբերակված քաղցկեղով մեծահասակ պացիենտների վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Էնդոկրինոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 370-Ա, 13.02.2018

Սույն ուղեցույցի նպատակն է՝ իրազեկել բժիշկներին, պացիենտներին, հետազոտողներին և առողջապահության կազմակերպիչներին՝ մեծահասակների վահանաձև գեղձի հանգույցների և վահանաձև գեղձի տարբերակված քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ ապացուցողական բժշկության արդի տվյալների մասին:

Վահանաձև գեղձի հանգույցներով և վահանաձև գեղձի տարբերակված քաղցկեղով մեծահասակ պացիենտների վարման ուղեցույց

Ֆունկցիոնալ դիսպեսիայի վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Գաստրոէնտերոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 419-Ա, 16.02.2018

Ուղեցույցը տրամադրում է ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության հիման վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Ֆունկցիոնալ դիսպեսիայի վարման կլինիկական ուղեցույց

Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդության ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Գաստրոէնտերոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 500-Ա, 05.02.2018

Ուղեցույցը տրամադրում է գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդության (ԳԴՌՀ) վերաբերյալ արդի միջազգային բժշկագիտական տեղեկատվության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդության ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

Դիսպեպսիայով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Գաստրոէնտերոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 05-Ն, 16.02.2018

Դիսպեպսիան ախտանիշ է կամ ախտանիշների խումբ, որը (որոնք) զարգանում է/են ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու հատվածում: Դիսպեպտիկ ախտանիշներն են՝ էպիգաստրալ ցավը, էպիգաստրալ այրոցը, հետճաշյա ծանրությունը, վաղ հագենալը և այլն, այդ թվում, փքվածություն որովայնի վերին հատվածում, սրտխառնոց, փսխում և գղտոց:

Դիսպեպսիայով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

Պիլորուսի հելիկոբակտեր (Heliobacter Pylori) վարակի վարման ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Գաստրոէնտերոլոգիա
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 564-Ա, 05/03/2018

Ուղեցույցը տրամադրում է Helicobacter Pylori վարակի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Պիլորուսի հելիկոբակտեր (Heliobacter Pylori) վարակի վարման ուղեցույց

Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում, վարում և քաղցկեղի կանխարգելում

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Կանանց առողջություն

Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերման, վարման և քաղցկեղի կանխարգելման ազգային ուղեցույցը նախատեսված է առողջության առաջնային պահմանման (ԱԱՊ) օղակի բուժաշխատողների՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգների, ընտանեկան բժիշկների և մանկաբարձուհիների համար։

Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերում, վարում և քաղցկեղի կանխարգելում

Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կառավարման և բուժման գործնական ուղեցույց

Բաժին.   Ուղեցույցներ
Ոլորտ.   Ոչ վարակիչ հիվանդություններ

Ուղեցույցում ներկայացված են առավել տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ)՝ զարկերակային գերճնշման, շաքարային դիաբետի և նրանց զարգացման ռիսկի գործոնների վաղ հայտնաբերման, նույնականացման, գնահատման, կառավարման և բուժման հիմնախնդիրները, ինչպես նաև 35 տարեկան և բարձր բնակչության շրջանում սքրինինգային հետազոտությունների իրականցման գործելակարգերը, որոնք մշակվել են ապացուցողական բժշկության տվյալների և միջազգային փորձի հիման վրա։

 
Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կառավարման և բուժման գործնական ուղեցույց