Ձեռնարկներ

Ցուցադրել ըստ բաժինների  | | |

Այս բաժնում առկա է 3 ներբեռնելի նյութ

Ձեռնարկներ

Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում

Բաժին.   Ձեռնարկներ
Ոլորտ.   Մանկաբուժություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 2273-Ա, 30.09.2014, Հավելվածներ 2, 3

Ուսումնական ձեռնարկ ԱԱՊ համակարգի բուժաշխատողների համար

Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում

Առողջ երեխայի հսկողություն, երեխայի աճ և զարգացում. Ուսումնական ձեռնարկ

Բաժին.   Ձեռնարկներ
Ոլորտ.   Մանկաբուժություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 2273-Ա, 30.09.2014, Հավելված 1

Առողջության առաջնային պահպանման համակարգում երեխաների հսկողություն և բուժօգնություն իրականացնող բուժաշխատողների համար

Առողջ երեխայի հսկողություն, երեխայի աճ և զարգացում. Ուսումնական ձեռնարկ

Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերման, վարման և կանխարգելման սկզբունքները

Բաժին.   Ձեռնարկներ
Ոլորտ.   Կանանց առողջություն

Սույն ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է առողջության առաջնային պահմանման (ԱԱՊ) օղակի բուժաշխատողների՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգների, ընտանեկան բժիշկների և մանկաբարձուհիների համար։

Արգանդի պարանոցի նախաքաղցկեղային վիճակների վաղ հայտնաբերման, վարման և կանխարգելման սկզբունքները