Գործելակարգեր

Ցուցադրել ըստ բաժինների  | | |

Այս բաժնում առկա է 4 ներբեռնելի նյութ

Գործելակարգեր

Տուլարեմիայով հիվանդ երեխաների և մեծահասակների վարման գործելակարգ

Բաժին.   Գործելակարգեր
Ոլորտ.   Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Տուլարեմիան (Tularemia) բնական օջախային զոոնոզ է, որն ընթանում է ինտոքսիկացիայով, տենդով, լիմֆադենիտի զարգացումով և տարբեր օրգանների ախտահարումով:

Տուլարեմիայով հիվանդ երեխաների և մեծահասակների վարման գործելակարգ

Ժանտախտով հիվանդ երեխաների և մեծահասակների վարման գործելակարգ

Բաժին.   Գործելակարգեր
Ոլորտ.   Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Ժանտախտը (Pestis) մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր բնական օջախային տրանսմիսիվ վարակիչ հիվանդություն է, որն ունի բարձր մահաբերություն և բարձր վարակելիություն:

Ժանտախտով հիվանդ երեխաների և մեծահասակների վարման գործելակարգ

Գրիպով հիվանդ մեծահասակների վարման գործելակարգ

Բաժին.   Գործելակարգեր
Ոլորտ.   Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    (նախագիծ)

Գրիպը հանրային առողջապահության հիմնախնդիրներից է ամբողջ աշխարհում և Հայաստանում:

Գրիպով հիվանդ մեծահասակների վարման գործելակարգ

Արյունաբանական կենտրոնում և ոչ մասնագիտական բուժհաստատություններում միկրոէլեմենտներով և վիտամիններով պայմանավորված սակավարյունությամբ պացիենտների վարման գործելակարգը

Բաժին.   Գործելակարգեր
Ոլորտ.   Արյունաբանություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 56-Ն, 21.11.2017

Սույն գործելակարգի պացիենտի մոդելն է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հիմնարկներում և մասնագիտացված կենտրոններում տարբեր ծագումաբանության և ծանրության աստիճանի սակավարյունությամբ տառապող պացիենտը։

 
Արյունաբանական կենտրոնում և ոչ մասնագիտական բուժհաստատություններում միկրոէլեմենտներով և վիտամիններով պայմանավորված սակավարյունությամբ պացիենտների վարման գործելակարգը