Ընթացակարգեր

Ցուցադրել ըստ բաժինների  | | |

Այս բաժնում առկա է 17 ներբեռնելի նյութ

Ընթացակարգեր

Շտապբուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը տենդի ժամանակ

Բաժին.   Ընթացակարգեր
Ոլորտ.   Շտապբուժօգնություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 3733-Ա, 27.12.2017, Հավելված N 17

Գործունեության ընթացակարգի նպատակն է արդյունավետ դարձնել շտապբուժօգնության (ՇԲՕ) անձնակազմի աշխատանքը տենդի ժամանակ: Ընթացակարգը կազմված է ԱՄՆ Հյուսիսային Կարոլինայի ՇԲՕ 2012թ ուղեցույցների հիման վրա:

Շտապբուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը տենդի ժամանակ

Շտապ բուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը վերին շնչուղիների խցանման դեպքում մինչև 18 ամսեկան երեխաների մոտ

Բաժին.   Ընթացակարգեր
Ոլորտ.   Շտապբուժօգնություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 3733-Ա, 27.12.2017, Հավելված N 9

Գործունեության ընթացակարգի նպատակն է արդյունավետ դարձնել շտապբուժօգնության (ՇԲՕ) անձնակազմի աշխատանքը մինչև սեռահասունության տարիքի երեխաների մոտ՝ վերին շնչուղիների խցամնան դեպքում մինչև 18 ամսեկան տուժածների մոտ:

Շտապ բուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը վերին շնչուղիների խցանման դեպքում մինչև 18 ամսեկան երեխաների մոտ

Շտապբուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը վերին շնչուղիների խցանման դեպքում 18 ամսեկանից բարձր տարիքի տուժածների մոտ

Բաժին.   Ընթացակարգեր
Ոլորտ.   Շտապբուժօգնություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 3733-Ա, 27.12.2017, Հավելված N 8

Գործունեության ընթացակարգի նպատակն է արդյունավետ դարձնել շտապ բուժօգնության (ՇԲՕ) անձնակազմի աշխատանքը վերին շնչուղիների խցանման ժամանակ 18 ամսեկանից բարձր տարիքի տուժածների մոտ:

Շտապբուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը վերին շնչուղիների խցանման դեպքում 18 ամսեկանից բարձր տարիքի տուժածների մոտ

Շտապբուժօգնության գծային բրիգադի գործունեության ընթացակարգը մեկ տարեկանից մինչև սեռահասուն տարիքի երեխաների սրտի կանգի ժամանակ

Բաժին.   Ընթացակարգեր
Ոլորտ.   Շտապբուժօգնություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 3733-Ա, 27.12.2017, Հավելված N 6

Գործունեության ընթացակարգի նպատակն է արդյունավետ դարձնել շտապբուժօգնության (ՇԲՕ) անձնակազմի աշխատանքը սրտի կանգի ժամանակ՝ 1 տարեկանից մինչև սեռահասուն տարիքի երեխաների համար:

Շտապբուժօգնության գծային բրիգադի գործունեության ընթացակարգը մեկ տարեկանից մինչև սեռահասուն տարիքի երեխաների սրտի կանգի ժամանակ

Շտապբուժօգնության անձնակազմի գործունեության ընթացակարգը մանկական բռադիկարդիաների ժամանակ

Բաժին.   Ընթացակարգեր
Ոլորտ.   Շտապբուժօգնություն
Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով.    թիվ 3733-Ա, 27.12.2017, Հավելված N 4

Գործունեության ընթացակարգի նպատակն է արդյունավետ դարձնել շտապբուժօգնության (ՇԲՕ) անձնակազմի աշխատանքը մինչև սեռահասունության տարիքի երեխաների մոտ՝ բռադիկարդիայի ժամանակ:

Շտապբուժօգնության անձնակազմի գործունեության ընթացակարգը մանկական բռադիկարդիաների ժամանակ