Ալերգիաներ և գերզգայունություն
Ալերգիաներ և գերզգայունություն

Մեր իմունային համակարգը կարողանում է «սեփականը» (արյուն, բջիջներ) տարբերել «օտարից» (բակտերիաներ, փոշի)։

Ալերգիկ ռինիտ