Տոքսոպլազմոզ
Տոքսոպլազմոզ

Տոքսոպլազմոզը հաճախ հանդիպող վարակային հիվանդություն է, որի հարուցիչը Toxoplasma gondii միաբջիջ մակաբույծն է։

Լյամբլիոզ
Լյամբլիոզ