Քլամիդիա տրախոմատիս
Քլամիդիա տրախոմատիս

Քլամիդիան (կամ խլամիդիան) սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդություն է, որի հարուցիչը Chlamydia trachomatis անվանումը կրող բակտերիան է։

Սեռական (գենիտալ) գորտնուկ կամ կոնդիլոմա
Սեռական (գենիտալ) գորտնուկ կամ կոնդիլոմա