ՄԻԱՎ վարակ և ՁԻԱՀ
ՄԻԱՎ վարակ և ՁԻԱՀ

Եթե դուք կարծում եք, որ վարակվել եք մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով (ՄԻԱՎ), առանց ուշացնելու այցելեք ձեր բժշկին։