Գրքեր

Սուր խրոնիկական լյարդային անբավարարության վարման կլինիկական ուղեցույց

Սուր խրոնիկական լյարդային անբավարարության վարման կլինիկական ուղեցույց

​Ուղեցույցը ներկայացնում է սուր խրոնիկական լյարդային անբավարարության, արդի միջազգային գիտաբժշկական ​տեղեկատվության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների մի ամբողջություն։​​

Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 501-Ա, 26.02.2018

Փաստաթղթի նպատակը սուր խրոնիկական լյարդային անբավարարությամբմեծահասակ հիվանդների բուժման արդյունքները բարելավելն է։