Գրքեր

Մակերիկամի ինցիդենտալոմայի վարման ուղեցույց

Մակերիկամի ինցիդենտալոմայի վարման ուղեցույց

Ուղեցույցը տրամադրում է մակերիկամի ինցիդենտալոմայի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 428-Ա, 19.02.2018

Փաստաթղթի նպատակն է բարելավել մակերիկամի ինցիդենտալոմայով պացիենտների ախտորոշման և բուժման արդյունքները:

Ուղեցույցը մշակվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շարունակական բժշկական կրթության ֆակուլտետի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի կողմից:

Ներբեռնեք PDF ֆայլը (10,1 MB)