Գրքեր

Ալերգիկ ռինիտ պացիենտների վարման ուղեցույց

Ալերգիկ ռինիտ պացիենտների վարման ուղեցույց

Ալերգիկ ռինիգը (ԱՌ) քթի խոռոչի հիվանդություն է, որը պայմանավորված է ալերգենի ազդեցությամբ լորձաթաղանթի IgE-միջնորդավորված բորբոքմամբ։

Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 565-Ա, 05.03.2018

Ուղեցույցը՝ հիմնված լինելով վերջին տարիների միջազգային գրականության վրա, տրամադրում է ԱՌ-ի պատճառների, կլինիկական դրսևորումների, ախտորոշման և բուժման վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվության, ինչպես նաև պացիենտների վարման հստակ խորհուրդներ։ Այն նպատակ ունի բարելավել ԱՌ-ով հիվանդների վարման արդյունավետությունը։

Սույն ուղեցույցը կազմվել է Հայաստանի ալերգոլոգ-իմունոլոգներից կազմված աշխատանքային խմբի կողմից։

Ներբեռնեք PDF ֆայլը (4,6 MB)