Գրքեր

Շտապբուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը տենդի ժամանակ

Շտապբուժօգնության բժշկի գործունեության ընթացակարգը տենդի ժամանակ

Գործունեության ընթացակարգի նպատակն է արդյունավետ դարձնել շտապբուժօգնության (ՇԲՕ) անձնակազմի աշխատանքը տենդի ժամանակ: Ընթացակարգը կազմված է ԱՄՆ Հյուսիսային Կարոլինայի ՇԲՕ 2012թ ուղեցույցների հիման վրա:

Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 3733-Ա, 27.12.2017, Հավելված N 17

Տենդը կարող է հանդիպել ինֆեկցիոն հիվանդությունների, հիվանդագին վիճակների, վնասվածքների, ուռուցքների, ալերգիկ ռեակցիաների և այլ ախտաբանական վիճակների ժամանակ: 

Նախահիվանդանոցային փուլում տենդով պացիենտի ճիշտ գնահատումից, ախտորոշումից և անհրաժեշտ հոսպիտալացումից է կախված պացիենտի հետագա վիճակի բարելավումը, ապաքինումը: 

ՇԲՕ բժիշկը նման դեպքերում պետք է հետևի գործունեության ընթացակարգի ստորև ներկայացվող քայլերին։