Մեծահասակ պացիենտների ողնաշարի անշարժացման գործունեության ընթացակարգ

  • Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 3733-Ա, 27.12.2017, Հավելված N 19

Գործունեության ընթացակարգի նպատակն է արդյունավետ դարձնել շտապբուժօգնության (ՇԲՕ) անձնակազմի աշխատանքը չափահասների ողնաշարի անշարժացման ժամանակ:

Ընթացակարգը հիմնված է ԱՄՆ Քլիվլենդ հիվանդանոցի Անհետաձգելի բժշկության ծառայության գործելակարգերի վրա:

Ներբեռնեք PDF ֆայլը (   0,8 MB)