Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարում

  • Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 2273-Ա, 30.09.2014, Հավելվածներ 2, 3

Ուսումնական ձեռնարկ ԱԱՊ համակարգի բուժաշխատողների համար

Հիվանդ երեխաների ինտեգրացված վարման դասընթացը ներառում է Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) ներկայումս գոյություն ունեցող խորհուրդներն՝ ուղղված փորլուծային հիվանդությունների, սուր շնչառական ախտահարումերի, տենդագին վիճակների բուժմանը, ինչպես նաև սնուցման հետ կապված պրոբլեմերի լուծմանը և պատվաստումերի անցկացմանը։

Այս դասընթացում բուժաշխատողները կսովորեն, թե ինչպես կարելի է որևէ կոնկրետ հիվանդության դեպքում առաջարկվող խորհուրդները ներառել, ինտեգրացնել հիվանդ երեխայի առավել արդյունավետ և լիարժեք վարման պրոցեսում։

Ներբեռնեք PDF ֆայլը (   4,0 MB)