Գրքեր

Քրոնիկ B հեպատիտով պացիենտների վարման ուղեցույց

Քրոնիկ B հեպատիտով պացիենտների վարման ուղեցույց

Ուղեցույցը տրամադրում է քրոնիկ «B» հեպատիտի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր։

Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 499-Ա, 26.02.2018

Փաստաթղթի նպատակն է բարելավել քրոնիկ «B» հեպատիտով պացիենտների բուժման արդյունքները։

Ներբեռնեք PDF ֆայլը (6,8 MB)