Գրքեր

Ցիռոզի ժամանակ ասցիտով, սպոնտան բակտերիալ պերիտոնիտով և հեպատոռենալ համախտանիշով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

Ցիռոզի ժամանակ ասցիտով, սպոնտան բակտերիալ պերիտոնիտով և հեպատոռենալ համախտանիշով մեծահասակ պացիենտների վարման գործելակարգ

​Ուղեցույցը տրամադրում է ասցիտի, սպոնտան բակտերիալ պերիտոնիտի և հեպատոռենալ համախտանիշի՝ արդի միջազգային գիտաբժշկական ​տեղեկատվության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների մի ամբողջություն։

Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 454-Ա, 21.02.2018

Փաստաթղթի նպատակն է բարելավել լյարդի ցիռոզի՝ նշված բարդություններով մեծահասակ հիվանդների բուժման արդյունքները։