Արյունաբանական կենտրոնում և ոչ մասնագիտական բուժհաստատություններում միկրոէլեմենտներով և վիտամիններով պայմանավորված սակավարյունությամբ պացիենտների վարման գործելակարգը

  • Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 56-Ն, 21.11.2017

Սույն գործելակարգի պացիենտի մոդելն է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հիմնարկներում և մասնագիտացված կենտրոններում տարբեր ծագումաբանության և ծանրության աստիճանի սակավարյունությամբ տառապող պացիենտը։

Սակավարյունության 50% և ավելին բաժին են ընկնում երկաթ պակասուրդային սակավարյունություններին, մնացած պատճառներից են վիտամին B12-ի, ֆոլաթթվի պակասուրդը, քրոնիկական հիվանդությունները, ժառանգական հեմոլիտիկ սակավարյունությունները, պարազիտար հիվանդությունները և այլն։

Ներբեռնեք PDF ֆայլը (   2,6 MB)