Գրքեր

Հեպատիտ C-ի վարման վերաբերյալ կլինիկական գործնական ուղեցույց

Հեպատիտ C-ի վարման վերաբերյալ կլինիկական գործնական ուղեցույց

​Ուղեցույցը ներկայացնում է հեպատիտ C-ի վերաբերյալ միջազգային ժամանակակից գիտաբժշկական ուսումնասիրության վրա հիմնված ախտորոշիչ, բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համապարփակ տեղեկատվություն։

Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 455-Ա, 21.02.2018

Աշխատանքի նպատակն է բարելավել հեպատիտ C վարակով մեծահասակ հիվանդների բուժման արդյունքները։