Հիպերթիրեոզի և թիրեոտոքսիկոզի այլ պատճառների ախտորոշման և վարման կլինիկական ուղեցույց

  • Հաստատված է ՀՀ ԱՆ հրամանով. թիվ 429-Ա, 19.02.2018

Ուղեցույցը տրամադրում է հիպերթիրեոզի արդի միջազգային գիտաբժշկական տեղեկատվության վրա հիմնված բուժական և կազմակերպչական գործառույթների համալիր:

Փաստաթղթի նպատակն է բարելավե հիպերթիրեոզով պացիենտների ախտորոշման և բուժման արդյունքները:

Ուղեցույցը մշակվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի շարունակական բժշկական կրթության ֆակուլտետի էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի կողմից: