Հաստ աղու (կոլոռեկտալ) քաղցկեղ

Հաստ աղու քաղցկեղը ընդհանրական տերմին է, որն օգտագործվում է նկարագրելու հաստ աղիներից սկսվող չարորակ նորագոյացությունները:

Կախված քաղցկեղի զարգացման կոնկրետ տեղամասից, այն երբեմն կոչվում է «հաստ աղու քաղցկեղ» (կոլոն), «ուղիղ աղու քաղցկեղ» (ռեկտալ) կամ միասին՝ «հաստ աղիների քաղցկեղ» (կոլոռեկտալ):

Կոլոռեկտալ քաղցկեղի ախտանիշներից են կղանքում արյան առկայությունը, աղիների գործունեության սովորույթի անբացատրելի փոփոխությունը (օրինակ՝ երկարաձգված փորլուծություն կամ փորկապություն) և անբացատրելի քաշի կորուստը:

Կոլոռեկտալ քաղցկեղների մեծ մասը զարգանում է հաստ աղու ներսից փոքր գերաճերից, որոնք կոչվում են «պոլիպներ»: Սակայն ոչ բոլոր պոլիպներն են քաղցկեղային: Եթե պոլիպները հեռացվում են, ապա հաստ աղու քաղցկեղի ռիսկը զգալիորեն նվազում է:

Կոլոռեկտալ քաղցկեղը կարող է բուժվել վիրահատության, քիմիոթերապիայի, ճառագայթային բուժման (ռադիոթերապիա) և, որոշ դեպքերում, կենսաբանական բուժման զուգակցմամբ: Ինչպես քաղցկեղի այլ տեսակների, այնպես էլ հաստ աղիների քաղցկեղի լիարժեք բուժման հավանականությունը կապված է ախտորոշման պահին քաղցկեղի տարածվածությունից:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 12-05-2021