Երիկամային հիվանդություններ․ բարդություններ

Երիկամային հիվանդություններ․ բարդություններ
Անգլերեն անվանումը՝ Kidney Diseases Complications

Երիկաների ախտահարումը կարող է առաջ բերել առողջական տարբեր, ընդ որում՝ հաճախ անդառնալի խնդիրներ։

Շատ կարևոր է, որ երիկամային հիվանդությունը հայտնաբերվի հնարավորինս վաղ՝ մինչև օրգանիզմում կզարգանան տարբեր անբուժելի փոփոխություններ։

Մեր օրգանիզմը կարող է «հարմարվել» երիկամների ախտահարմանը և ամիսներ ու տարիներ շարունակ հիվանդությունը կարող է մնալ աննկատ։ Օրինակ, երիկամները կարող են կորցնել իրենց գործունեության 90%-ը՝ առանց բերելու որևէ խիստ անհանգստացնող գանգատի։ Սա ինքնին մեծ խնդիր է, քանի որ երիկամային բազմաթիվ հիվանդություններ ախտորոշվում են ուշացած, երբ արդեն իսկ զարգացել են երիկամների անվերադարձ փոփոխություններ։

Երիկամային հիվանդությունների առաջացրած հետևանքները

Հոդվածը վերանայվել է՝ 16-05-2019