Սթրեսի տեսակները

Սթրեսի տեսակները

Սթրեսը կյանքի նորմալ մասն է և կարող է լինել դրական կամ բացասական։

Տարբերում են սթրեսի տարբեր տեսակներ։

«Լավ» սթրես

Սթրեսի այս տեսակն ունի բարվոք ազդեցություն։ Այն կապված է դրական փոփոխությունների հետ և կարող է առաջացնել հաճելի հույզեր և ոգևորություն։ Լավ սթրեսը կարող է բարելավել շարժառիթները և աշխատանքի կատարողականը։

Կարճատև սթրես

Կարճատև սթրեսը որևէ կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված կարճատև լարված վիճակն է։ Այն կարելի է դիտարկել որպես իրավիճակային պատասխան։

Քրոնիկ կամ շարունակական սթրես

Քրոնիկ սթրեսը կարող է առաջանալ մշտական ճնշումներից կամ պահանջներից, որոնք ձգվում են երկար ժամանակ և ունեն բարելավվելու փոքր հույս։ Քրոնիկ սթրեսը կարող է մեծ վնաս հասցնել առողջությանը և փոխհարաբերություններին։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021