Գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա) հղիության ընթացքում

Գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա) հղիության ընթացքում

Հղիության ընթացքում գերձայնային հետազոտությունը կամ սքանավորումն օգտագործում է գերձայն (ուլտրաձայն), որպեսզի ստացվի ձեր արգանդում զարգացող երեխայի սոնոգրաֆիկ պատկերը:

Այդ պատկերը ցուցադրվում է սարքի էկրանին, որը դուք ևս կարող եք տեսնել:

Գերձայնային հետազոտությունը կամ սոնոգրաֆիան անցկացվում է մասնագիտացված բժշկի՝ սոնոգրաֆիստի կողմից: Սոնոգրաֆիան անցավ է և որևէ վտանգ չի ներկայցնում ոչ ձեզ, ոչ էլ ձեր երեխային: Այն թույլ է տալիս հսկել երեխայի ներարգանդային զարգացումը նրա աճի և զարգացման տարբեր փուլերում:

Մինչև հղիության ընթացքում սոնոգրաֆիայի տեսակների նկարագրության անցնելը ընդգծենք, որ սոնոգրաֆիան կարող է հաստատել հղիության փաստը և հայտնաբերել (կամ հերքել) արտաարգանդային հղիությունը:

Որո՞նք են հղիության ընթացքում սոնոգրաֆիայի տարբեր տեսակները

Հղիության ընթացքում ըստ օգտագործման նպատակի կարելի է առանձնացնել սոնոգրաֆիայի երեք հիմնական տեսակ:

  • Ժամկետի սքանավորումը կարող է օգտագործվել հղիության ժամկետը հաստատելու համար, եթե դուք համոզված չեք ձեր վերջին դաշտանային ցիկլի կամ բեղմնավորման օրվա վերաբերյալ: Այս սոնոգրաֆիան սովորաբար իրականացվում է հղիության 10-ից մինչև 13-րդ շաբաթվա ընթացքում, սակայն կարող է անցկացվել նաև 6-րդ շաբաթականից սկսած ցանկացած ժամանակ: Ընդունված է, որ գերձայնային հետազոտությամբ հղիության ժամկետը որոշելն ավելի ճշգրիտ է, քան դաշտանային վերջին ցիկլով հաշվարկը:
  • Օձիքային տարածության սքանավորումը կարող է առաջարկվել, որպեսզի գնահատվի ձեր երեխայի մոտ քրոմոսոմային արատի առկայության ռիսկը: Այս նպատակի համար չափվում է սոնոգրաֆիական ցուցանիշ հանդիսացող «օձիքային գործակիցը» (հեղուկի կուտակում պտղի պարանոցի հետին մակերեսի մաշկի տակ): Այս սոնոգրաֆիան կարող է անցկացվել ժամկետի սքանավորման հետ միաժամանակ:
  • Մորֆոլոգիական (կառուցվածքաբանական) կամ անատոմիական սքանավորումը կատարվում է, որպեսզի մանրակրկիտ ուսումնասիրվի երեխայի մարմինը, նկարագրվի ընկերքի դիրքը, զննվի պորտալարը, երեխային շրջապատող ամնիոտիկ հեղուկը, ձեր արգանդը և պարանոցը: Սոնոգրաֆիայի այս տեսակը սովորաբար անցկացվում է հղիության 18-22 շաբաթականում և կարող է ուղեկցվել դոպլերոգրաֆիայով, երբ գնահատվում է արգանդային արյան հոսքը, պտղի և պորտալարի արյան շրջանառության վիճակը, որը թույլ է տալիս վաղ հայտնաբերել պտղի թթվածնաքաղցը:

Երբեմն հղիության ընթացքում սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները կարող են անցկացվել ավելի հաճախակի: Օրինակներից են՝

  • դուք ունենալու եք երկվորյակ կամ եռորյակ
  • դուք ունեք հղիության որևէ բարդություն
  • բժիշկն անհանգստացած է ձեր երեխայի առողջությամբ:

Ինչպե՞ս է սոնոգրաֆիան իրականացվում

Հղիության 10-րդ շաբաթից հետո անցկացվող սոնոգրաֆիկ հետազոտությունների մեծ մասը կատարվում է որովայնային մոտեցմամբ, երբ սոնոգրաֆիստը ձեր որովայնի ստորին շրջանի պատին տեղադրում է քիչ քանակով գել (ժելեանման անվնաս նյութ) և տվիչով (датчик) սկսում է մեղմ շփել կամ տրորել ձեր մաշկը, որպեսզի էկրանին տեսնի անհրաժեշտ սոնոգրաֆիկ պատկեր:

Ձեր հղիության առաջին եռամսյակում անցկացվող որովայնային սոնոգրաֆիայից առաջ սոնոգրաֆիստը կարող է խնդրել, որ խմեք մի քանի բաժակ ջուր: Սա լցնում է ձեր միզապարկը և արգանդը կոնքահատակից բարձրացնում վերև՝ թույլ տալով ստանալ երեխայի և արգանդի ավելի հստակ սոնոգրաֆիկ պատկեր:

Երբեմն սոնոգրաֆիստը կարող է առաջարկել հեշտոցային (վագինալ) սոնոգրաֆիա, որի ժամանակ բարակ գլանաձև տվիչը ներմուծվում և տեղադրվում է ձեր հեշտոցի խորքում և դիտումը կատարվում է այս դիրքով: Հեշտոցային սոնոգրաֆիան կարող է խորհուրդ տրվել, եթե՝

  • ձեր հղիությունը 8 շաբաթականից ներքև է
  • դուք ունեք ավելցուկային քաշ կամ գեր եք
  • ձեր երեխան որովայնում ունի խոր ընկած դիրք:

Իմացե՛ք ավելին պտղի գերձայնային հետազոտության մասին:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 28-02-2021