Ալբումին-կրեատինին գործակից, պատահական մեզ (ACR)

Ալբումինը մեզում (ALB-T/U)

Սպիտակուց ընդհ. (TP)

Թթվային ֆոսֆատազ (ACP)

Կծիկային ֆիլտրացիայի արագություն (eGFR)

Մեզում աղեր/բյուրեղբներ (UCS)

Մեզում սպիտակուց (UP)