Արթրոսկոպիա
Արթրոսկոպիա

Արթրոսկոպիան «փոքր» վիրահատական միջամտություն է, որի նպատակը հոդային խնդիրների ախտորոշումն է և բուժումը։

Բիոպսիա
Համակարգչային շերտագիր
Համակարգչային շերտագիր