Դաշտան (մենստրուացիա)
Դաշտան (մենստրուացիա)

Դաշտանը յուրաքանչյուր կնոջը հատուկ վիճակ է: Այս տեղեկատվությունը կարող է օգնել ձեզ՝ լիարժեք պատկերացում կազմելու ձեր դաշտանային ցիկլի մասին:

Հեշտոցային արյունահոսություն հղիության ընթացքում
Հեշտոցային արյունահոսություն
Հեշտոցային արյունահոսություն