Skip to main content

Իջևանի բժշկական կենտրոն - Տավուշի մարզ /

Իջևանի բժշկական կենտրոնի գործունեության կարևորագույն նպատակն է. ապահովել Իջևան քաղաքի և տարածաշրջանի ազգաբնակչության բժշկական սպասարկման բարձր որակը` միջազգային չափանիշներին համապատասխան ախտորոշման և բուժման նորագույն մեթոդների կիրառմամբ:

Իջևանի բժշկական կենտրոնը հիմնանորոգվել և հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով, գույքով ու բժշկական նշանակության պարագաներով համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության ֆինանսական միջոցներով: Կենտրոնը վերաբացվել է 2010 թվականի ապրիլի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության ղեկավարի մասնակցությամբ:

Գուգլ-տեղակայում

Հասցե և կոնտակտներ

Դիտել հասցեն
Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան

Նալբանդյան փող. 1

Դիտել կոնտակտները

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 17-06-2018
Վերջին վերանայում՝ 02-02-2021