Հորմոնային փոխարինող բուժում
Հորմոնային փոխարինող բուժում

Հորմոնային փոխարինող բուժումը հորմոնային տարբեր բուժումների հավաքական անվանումն է, որոնց նպատակը բնական հորմոնային անբավարարությունն արհեստական հորմոնով փոխլրացնելն է։

Տոքսիկ շոկային համախտանիշ
Տոքսիկ շոկային համախտանիշ
Էնդոմետրիոզ
Էնդոմետրիոզ