COVID-19 դեպքերի և մահերի տարիքը, սեռը և առկա հիվանդությունները
COVID-19 դեպքերի և մահերի տարիքը, սեռը և առկա հիվանդությունները

Այս հոդվածում ներկայացվող COVID-19-ի հետ կապված սեռատարիքային և ուղեկցող հիվանդությունների վիճակագրությունը հիմնված է երկու աղբյուրի վրա: