Մագնիսա-ռեզոնանսային պատկերում
Մագնիսա-ռեզոնանսային պատկերում

​Մագնիսա-ռեզոնանսային պատկերումը կամ տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ)​ գործիքային ախտորոշման ժամանակակից մեթոդ է, որը թույլ է տալիս ստանալ ձեր ներքին օրգանների մանրակրկիտ պատկերները:

Պոզիտրոնային Էմիսիոն տոմոգրաֆիա (ՊԷՏ)
Պոզիտրոնային Էմիսիոն տոմոգրաֆիա (ՊԷՏ)
Հիստերոսկոպիա
Հիստերոսկոպիա