Արտաարգանդային հղիություն
Արտաարգանդային հղիություն

Արտաարգանդային հղիությունն այն վիճակն է, երբ բեղմնավորված ձվաբջիջը ներդրվում է արգանդից դուրս, սովորաբար ֆալոպյան փողերից մեկնումեկում:

Ասթման հղիների մոտ
Մեռելածնություն (մահացած պտուղ)
Մեռելածնություն (մահացած պտուղ)