Աշխատանք-կյանք հավասարակշռություն
Աշխատանք-կյանք հավասարակշռություն

Մեզնից շատերն ապրում են «ժամանակային սղության» պայմաններում, երբ մշտական շտապողականությունը և «չհասցնելու» զգացողությունը, միաժամանակ տար​բեր գործերով զբաղվելն ու լարվածությունը դարձել են մեր առօրյա ռեժիմը։