Աշխատանք-կյանք հավասարակշռության հմտություններ
Աշխատանք-կյանք հավասարակշռության հմտություններ

Առողջ աշխատանք-կյանք հավասարակշռությունը թույլ է տալիս բավարար ժամանակ ունենալ ինչպես աշխատանքի, այնպես էլ կյանքի մյուս բոլոր ոլորտների համար։