Կրուպ (սուր օբստրուկտիվ լարինգիտ)
Կրուպ (սուր օբստրուկտիվ լարինգիտ)

Կեղծ կրուպը մանկահասակ երեխաների մոտ շնչուղիների վիրուսային ծագման այտուց է, որը բերում է սուր շնչարգելության:

Ռախիտ
Ռախիտ
Ինչպե՞ս է երեխան քաշ հավաքում
Ինչպե՞ս է երեխան քաշ հավաքում