Skip to main content

Ջերմուկի առողջության կենտրոն - Վայոց Ձորի մարզ /

«Ջերմուկի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ն իրականացնում է արտահիվանդոնոցային (պոլիկլինիկական) և հիվանդանոցային բուժօգնություն:

1. Արտահիվանդանոցային ծառայություն

Ընդգրկում է ինչպես առողջության առաջնային պահպանման, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բուժօգնություն: Ապահովում է հատուկ խմբերում ընդգրկված բնակչության անվճար դեղորայքային սպասարկումը:

Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվը կազմում է 6307 մարդ: «Ջերմուկի առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի պոլիկլինիկան սպասարկում է Ջերմուկի քաղաքային, Կեչուտի գյուղական և մասամբ Գնդեվազի համայնքի բնակիչներին:

Ընկերության գրասենյակը գտնվում է Ջերմուկ քաղաքի Ձախափ հասցեում: Պոլիկլինիկայում իրականացվում է արյան, մեզի կլինիկական և բիոքիմիական հետազոտություններ, էլեկտրասրտագրություն, ազգաբնակչության թերապևտիկ, մանկաբուժական, էնդոկրինոլոգիական, գինեկոլոգիական ծառայություններ:

2010 թվականից ներ են դրվել առողջության առաջնային պահպանման ծառայության որակի բարելավման համակարգը:

2. Հիվանդանոցային ծառայություն

Իրականացնում է թերապևտիկ-մանկաբուժական գործառույթներ, հիվանդանոցային բուժօգնություն է ցուցաբերում հիմնականում Ջերմուկ քաղաքի, Կեչուտ գյուղի, մասամբ Գնդեվազ գյուղի ազգաբնակչությանը:

Հիվանդանոցում ծավալված է 5 մահճակալ: Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է ինչպես պետական պատվերի շրջանակներում, այնպես էլ համավճարի (անհետաձգելի վիճակների և գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում) սկզբունքով և վճարովի հիմունքներով:

Գուգլ-տեղակայում

Հասցե և կոնտակտներ

Դիտել հասցեն
Վայոց Ձորի մարզ, քաղաք Ջերմուկ

Ձախափ

Դիտել կոնտակտները

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 09-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 02-02-2021