Սյունիքի մարզ,
Բակունցի փող. 1

(0285) 33182

Առաջարկվող ծառայություններ առաջնային, մասնագիտացված, նեղ մասնագիտացված

Գուգլ-երթուղի Գրել բուժհիմնարկին
Քաջարանի բժշկական կենտրոն

«Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ​ իրականացնում է հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայություններ:

 

«Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ աշխատում են 18 բարձր որակավորում ունեցող բժիշկներ: Առողջության առաջնային պահպանման օղակում աշխատում են 3 ընտանեկան բժիշկներ, 2 թերապևտ և 1 մանկաբույժ:

1. Հիվանդանոցային ծառայություն

Քաջարանի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային ծառայության իրականացման համար ծավալված է 20 մահճակալից բաղկացած սոմատիկ բաժանմունք: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են վիրաբուժական, մանկաբարձագինեկոլոգիական, մանկական, թերապևտիկ և ինֆեկցիոն պրոֆիլի տարեկան միջին թվով 350 հիվանդներ:

Տարվա ընթացքում միջին թվով իրականցվում են 130 պլանային և անհետաձգելի վիրաբուժական և մանկաբարձագինեկոլոգիական միջամտություններ և 70 ծննդալուծում: «Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հանդիսանում է 1-ին մակարդակի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատություն, որի գործառույթն է մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնար բուժօգնության ցուցաբերումը հատուկ հետազոտում և բուժում չպահանջող հղիության ֆիզիոլոգիական ընթացքով, ցածր ռիսկի խմբին պատկանող հղիներին և ծննդաբերներին, իսկ անհետաձգելի դեպքերում` կատարել շտապ բժշկական միջամտություններ (կեսարյան հատում, գինեկոլոգիական վիրահատություններ): Հիվանդանոցային բուժօգնությունը իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, համավճարի սկզբունքով և վճարովի հիմունքներով:

Հեռախոս (ընդունարան)` (0285)33511

2. Արտահիվանդանոցային ծառայություն

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր-պոլիկլինիակական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 44 հաճախում: Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները իրականացվում են ՀԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում 1-ամյա դասընթացների միջոցով մասնագիտացված 3 ընտանեկան բժիշկների, 2 տեղամասային թերապևտի և 1 տեղամասային մանկաբույժի կողմից; Քաջարանի բժշկական կենտրոնի կողմից իրականացվող առողջության առաջնային պահպանման գործառույթները տարածվում են նաև տարածաշրջանի Քաջարան, Լեռնաձոր, Ձագեձոր, Բարիկավան, Անդոկավան, Թավշուտ գյուղական համայնքների բնակիչների վրա, որտեղ գործում են բուժակմանկաբարձական կետեր:

Ամբուլատոր ծառայության գործառույթների մեջ են մտնում նաև բնակչության դիսպանսերային (ինֆեկցիոն, էնդոկրինոլոգիական) և նեղ մասնագիտական (վիրաբուժական, նյարդաբանական, ակնաբուժական, սրտաբանական, քիթ-կոկորդ-ականջաբանական, ուռոլոգիական) բուժօգնությունը: Հակատուբերկուլոզային, ուռուցքաբանական, հոգեբուժական, այդ թվում նաև` նարկոլոգիական և մաշկավեներաբանական դիսպանսերային բուժօգնությունը Քաջարանի տարածաշրջանի բնակիչների համար պետական պատվերի շրջանակներում իրականացնում են «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ համապատասխան մասնագետները` պայմանագրային սկզբունքով (կնքված «Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ և «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ)` անվճար, «Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից տրված ուղեգրի առկայության դեպքում:

Բժշկական կենտրոնի լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ ծառայությունը ընդգրկում է մեզի, արյան (կլինիկական, բիոքիմիական, սեռոլոգիական) և գործիքային (ուլտրաձայնային, ռենտգենոգրաֆիա, էլեկտրասրտագրում, գաստրոսկոպիա) հետազոտությունները, որոնք իրականացվում են պետական պատվերի շրջանակներում` անվճար, բժշկական ցուցումների և բուժող բժշկի ուղեգրի առկայության դեպքում:

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունների կարևոր գործառույթներից է նաև բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ զեղչով դեղորայքով ապահովումը` սահմանված կարգով:

Արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնությունը իրականացվում է անվճար:

Հեռախոս` (0285) 33511

3. Շտապ օգնության ծառայություն

Բժշկական կենտրոնի շտապ օգնության ծառայության գործառույթները պետական պատվերի շրջանակներում իրականացվում են Քաջարանի քաղաքային համայնքի և տարածաշրջանի գյուղական համայնքների (Լեռնաձոր, Քաջարան, Անդոկավան, Բարիկավան, Թավշուտ և Ձագեձոր) բնակչության համար` անվճար:

Վերջերս կենտրոնի շտապ օգնության ծառայությունը հագեցվել է նորագույն սարքավորումներով և տրանսպորտային միջոցներով, իսկ բուժանձնակազմը վերապատրաստվել է ՀԲ կողմից իրականացված կրթական ծրագրերի շրջանակներում:

Շտապ օգնության ծառայությունը իրականացվում է անվճար` պետական պատվերի շրջանակներում:

Հեռախոս` 103

 1. Առաջնային բժշկական օգնություն
  • բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
  • մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա
  • մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա
  • ընտանեկան բժշկություն
 2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • ներքին բժշկական (ընդհանուր թերապևտիկ)
  • մանկաբուժական
  • մանկաբարձական
  • գինեկոլոգիական
  • ընդհանուր վիրաբուժական
  • անեսթեզիոլոգիական
  • վերակենդանացման
  • նյարդաբանական
  • շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության
  • մաշկաբանական
  • վեներաբանական
  • ախտաբանաանատոմիական
  • լաբորատոր-ախտորոշիչ
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ռենտգենաբանական
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ֆլյուորոգրաֆիկ
  • ճառագայթային ախտորոշիչ. ուլտրաձայնային
  • ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ
  • ներզննական (էնդոսկոպիական)
  • համաճարակաբանական
 3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն
  • ուռուցքաբանական
  • անընկալունաբանական (իմունոկանխարգելիչ)
  • սրտաբանական
  • աղեստամոքսաբանական
  • ներզատաբանական
  • տուբերկուլոզային
  • վարակիչ հիվանդությունների
  • քիթ-կոկորդ-ականջաբանական
  • ակնաբանական
  • թերապևտիկ ստոմատոլոգիական
  • վիրաբուժական ստոմատոլոգիական
Հեռախոս 1 (0285) 33182
Հեռախոս 2 (0285) 33511
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս տվյալ չկա
Էլ. փոստ
Վեբկայք տվյալ չկա
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան