Լոռի

Որոնել ըստ բժշկական կենտրոնի անվանման

Բաժնում գրանցված է 11 բուժհիմնարկ

Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա

Վանաձորի թիվ 5 պոլիկլինիկա

քաղաք Վանաձոր, 2020, Տարոն 2, ՔՇՀ, թիվ 10ա

(0322) 61129

Առաջարկվող բուժօգնության տեսակները

Առաջնային
Մասնագիտացված
Նեղ մասնագիտացված