Skip to main content

Թիվ 12 պոլիկլինիկա - Երևան /

«Թիվ 12 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1975թ.:

Գուգլ-տեղակայում

Հասցե և կոնտակտներ

Դիտել հասցեն
Երևան, Երևան Երևան

Ավան, Խուդյակովի փողոց

Դիտել կոնտակտները

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 21-06-2018
Վերջին վերանայում՝ 02-02-2021