Skip to main content

Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան - Սյունիքի մարզ /

«Սյունիքի մարզային արյան փոխներարկման կայան» ՓԲԸ տեղակայված է «Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ պոլիկլինիկական ծառայության մասնաշենքում:

Իրականացնում է հետևյալգործառույթները`

  • կամավոր սկզբունքով արյան և արյան բաղադրամասերի հավաքագրում հիվանդի հարզատներից և մերձավորներից, անհատույց կամավոր դոնորներից, փոխհատուցվող դոնորներից
  • դոնորի ընտրում, հաշվառում և վերջիններիս համակարգչային ռեգիստրի վարում,
  • հավաքագրված դոնորական արյան խմբային և ռեզուս պատկանելիության որոշում,
  • դոնորական արյան փորձանմուշների հետազոտում վարակների նկատմամբ (հեպատիտ B, C, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ, սիֆիլիս, բրուցելյոզ)
  • արյան և արյան բաղադրամասերի ստացում, պաշարների պահպանում և պայմանագրային սկզբունքով տրամադրում բուժհաստատություններին
  • մարզային բուժհաստատություններին փոխներարկումային բուժօգնության բնագավառում խորհրդատվական օգնության ցուցաբերում, անհատույց կամավոր դոնորության քարոզչություն:

Գուգլ-տեղակայում

Հասցե և կոնտակտներ

Դիտել հասցեն
Սյունիքի մարզ, քաղաք Գորիս

Օրբելյանների փող. 3

Դիտել կոնտակտները

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-06-2018
Վերջին վերանայում՝ 02-02-2021