Արմավիրի մարզ, Վաղարշապատ,
Բաղրամյան փող. 26

(0231) 52578

Առաջարկվող ծառայություններ առաջնային, մասնագիտացված, նեղ մասնագիտացված

Գուգլ-երթուղի Գրել բուժհիմնարկին

«Վաղարշապատի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ-ն ՀՀ Արմավիրի մարզում գործող լավագույն բժշկական կազմակերպություններից է, որը որակյալ ամբուլատոր, ինչպես նաև դիսպանսերային բժշկական օգնություն է տրամադրում տարեկան հազարավոր երեխաների, դեռահսաների և մեծահասկների:

 

  1. Առաջնային բժշկական օգնություն
    • բժշկական ընդհանուր պրակտիկա
    • մանկաբուժական ընդհանուր պրակտիկա
    • մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա
    • ընտանեկան բժշկություն
  2. Մասնագիտացված բժշկական օգնություն
    • ընդհանուր վիրաբուժական
    • նյարդաբանական
    • հոգեբուժական
    • լաբորատոր-ախտորոշիչ
    • ճառագայթային ախտորոշիչ. ռենտգենաբանական
    • ճառագայթային ախտորոշիչ. ֆլյուորոգրաֆիկ
    • ճառագայթային ախտորոշիչ. ուլտրաձայնային
    • ֆունկցիոնալ ախտորոշիչ
    • ներզննական (էնդոսկոպիական)
  3. Նեղ մասնագիտացված բժշկական օգնություն
    • ուռուցքաբանական
    • ալերգոլոգիական
    • անընկալունաբանական (իմունոկանխարգելիչ)
    • սրտաբանական
    • ներզատաբանական
    • տուբերկուլոզային
    • վարակիչ հիվանդությունների
    • քիթ-կոկորդ-ականջաբանական
    • ակնաբանական
    • վնասվածքաբանական
    • թերապևտիկ ստոմատոլոգիական
    • վիրաբուժական ստոմատոլոգիական
    • կլինիկական դեղորայքային
Հեռախոս 1 (0231) 52578
Հեռախոս 2 (0231) 52669
Բջջային 1 տվյալ չկա
Բջջային 2 տվյալ չկա
Ֆաքս (0231) 52578
Էլ. փոստ
Վեբկայք vagharshpolik.am
Facebook տվյալ չկա
Twitter տվյալ չկա
Instagram տվյալ չկա
Linkedin տվյալ չկան