Skip to main content

COVID-19 դեպքերի և մահերի տարիքը, սեռը և առկա հիվանդությունները - Բժշկագիտական լրահոս

Այս հոդվածում ներկայացվող COVID-19-ի հետ կապված սեռատարիքային և ուղեկցող հիվանդությունների վիճակագրությունը հիմնված է երկու աղբյուրի վրա:

  • ԱՀԿ-Չինաստան միացյալ առաքելության զեկույց, որը հրապարակվել է 2020թ. փետրվարի 28-ին և հիմնված է COVID-19-ի լաբորատոր հաստատված 55924 դեպքի վրա:
  • Չինաստանի Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման զեկույց, որը հրապարակվել է 2020թ. փետրվարի 17-ին և հիմնված է փետրվարի 11-ի դրությամբ Չինաստանում COVID-19-ի հաստատված, կասկածելի և անախտանիշ 72314 դեպքի վրա:

Վերոնշյալ երկու աղբյուրների տվյալները կներկայացվեն՝ պիտակավորված որպես «հաստատված դեպքեր» և «բոլոր դեպքեր»:

COVID-19-ի մահացությունն ըստ ՏԱՐԻՔԻ

*Մահացության ցուցանիշ = (մահվան դեպքերի թիվ / ընդհանուր դեպքերի թիվ) = վիրուսով վարակվելիս մահվան հավանականություն (%):

Այս հավանականությունը տարբերվում է ըստ տարբեր տարիքային խմբերի:

ՏԱՐԻՔՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
հաստատված դեպքեր
ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
բոլոր դեպքերը
80+ տարեկան21,9 %14,8 %
70-79 տարեկան8,0 %
60-69 տարեկան3,6 %
50-59 տարեկան1,3 %
40-49 տարեկան0,4 %
30-39 տարեկան0,2 %
20-29 տարեկան0,2 %
10-19 տարեկան0,2 %
0-9 տարեկանմահվան դեպքեր չկան

Ընդհանուր առմամբ, երեխաների շրջանում գրանցվել է համեմատաբար սակավաթիվ դեպքեր:

COVID-19-ի մահացությունն ըստ ՍԵՌԻ

*Մահացության ցուցանիշ = (մահվան դեպքերի թիվ / ընդհանուր դեպքերի թիվ) = վիրուսով վարակվելիս մահվան հավանականություն (%):

Այս հավանականությունը տարբերվում է երկու սեռերի միջև: Պետք հաշվի առնել, որ ծխախոտի օգտագործումը Չինաստանում շատ ավելի տարածված է տղամարդկանց շրջանում, ինչը կարող է բարձրացնել շնչառական բարդությունների ռիսկը:

ՍԵՌՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
հաստատված դեպքեր
ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
բոլոր դեպքերը
Տղամարդիկ4,7 %2,8 %
Կանայք2,8 %1,7 %

Նախավարակման առողջական խնդիրներ (ուղեկցող հիվանդություններ, «կոմորբիդություն»)

*Մահացության ցուցանիշ = (մահվան դեպքերի թիվ / ընդհանուր դեպքերի թիվ) = վիրուսով վարակվելիս մահվան հավանականություն (%):

ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
հաստատված դեպքեր
ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ
բոլոր դեպքերը
Սրտանոթային հիվանդություն13,2 %10,5 %
Դիաբետ9,2 %7,3 %
Քրոնիկ շնչառական հիվանդություն8,0 %6,3 %
Զարկերակային գերճնշում8,4 %6,0 %
Քաղցկեղ7,6 %5,6 %
Ուղեկցող հիվանդության բացակայություն0,9 %

Աղբյուրներ

  1. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) - China CCDC, February 17 2020
  2. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Pdf] - World Health Organization, Feb. 28, 2020

Հոդվածի աղբյուր

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-03-2020
Վերջին վերանայում՝ 06-11-2023