Skip to main content

6CIT հարցաթերթիկ - Առողջության գործիքներ

Ի՞նչ է 6CIT հարցումը

Վեց չափորոշիչներով ճանաչողական (կոգնիտիվ) խանգարման թեստի Kingshill տարբերակը 2000®, որը մշակվել է 1983 թվականին, հիմնված է Blessed Information Memory Concentration Scale (BIMC)-ի ռեգրեսիոն վերլուծության վրա։

6CIT թեստը համարվում է առաջանային առողջապահական օղակում դեմենցիայի սքրինինգ օգտակար գործիք: Գործիքը կիրառվել է լայնածավալ Եվրոպական գնահատման հետազոտության շրջանակում (Easycare©), որից հետո համակարգչային տարբերակն ավելի ու ավելի լայն կիրառություն է ստացել:

6CIT թեստի The Kingshill Version 2000-ի հեղինակային իրավունքը պատկանում է The Kingshill Research Centre, Swindon, UK-ին, սակայն վերջինս թույլատրում է բժիշկներին ազատորեն օգտագործել այս գործիքը։

6-չափորոշիչանի Ճանաչողական խանգարման թեստ (6CIT) - Կինգշիլի տարբերակ 2000

  • Հարցերի թիվը. 6:
  • Անհրաժեշտ ժամանակը. 3-4 րոպե:
  • Սանդղակավորումը. 6CIT թեստն օգտագործում է հակադարձ սանդղակավորում և հարցերին տրված են թվային «կշիռներ» այնպես, որ ընդհանուր կազմի 28 միավոր: 0-7 արդյունքը համարվում է նորմալ, իսկ 8 և ավելին՝ զգալի:
  • Առավելությունները. 6CIT թեստն ունի բարձր զգայունություն և բավարար սպեցիֆիկություն նույնիսկ թեթև դեմենցիայի հայտնաբերման համար: Այլ հեշտ կիրառելի է տարբեր լեզուներով և մշակույթներում:
  • Թերությունները. 6CIT թեստի գլխավոր թերությունը սանդղակավորումն է, որը երբեմն դժվար է ընկալվում: Այնուամենայնիվ, համակարգչային մեթոդները և մեր ներկայացրած առցանց տարբերակը էապես վերացնում են այս անհարմարավետությունը:
  • Հավանականության վիճակագրությունը. համապատասխանում է 7/8 հատման կետին: Ընդհանուր առմամբ 6CIT թեստը դրսևորում է 90% զգայունություն և 100% սպեցիֆիկություն: Թեթև դեմենցիայի հայտնաբերման առումով այս ցուցանիշները քիչ փոփոխվում են՝ 78% զգայունություն և 100% սպեցիֆիկություն:

3. Պացիենտին առաջարկեք 5 բառից կազմված որևէ հասցե և խնդրեք, որ հիշի այն -  
օր., Վազգեն Շմավոնյան, Պիոներական 13, Քաջարան