Ի՞նչ գործիք է սա

Ձեզ է ներկայացվում պարզ հաշվիչ, որը թույլ է տալիս հղի կնոջը հաշվարկել սպասվող ծննդաբերության մոտավոր ժամկետը:

Դուք կարող եք այս գործիքից օգտվել այն դեպքում, երբ գիտեք ձեր վերջին դաշտանի առաջին օրը կամ արդեն անցել եք հղիության սոնոգրաֆիկ հետազոտություն: Խնդրում ենք հիշել, որ հաշվիչի օգնությամբ ստացված պատասխանը չի կարող ճշգրտորեն համընկնել ծննդաբերության օրվա հետ: Իրականում դեպքերի մեծ մասի ժամանակ ծննդաբերության ժամկետը ընկնում է հղիության 38-ից մինչև 42-րոդ շաբաթվա միջակայքում: Լինում են նաև դեպքեր, որ ձեր գինեկոլոգը խորհուրդ է տալիս դիմելու վաղաժամ ծննդաբերության միջոցառումներին (օրինակ՝ հղիության ընթացքի կամ պտղի հետ կապված խնդիրներ):

Հաշվարկել ըստ վերջին դաշտանի առաջին օրվա

Վերջին դաշտանը
(օօ/աա/տտ - օր., 21 01 2019)
Դաշտանի տևողությունը օր
Ծննդաբերության ժամկետը
Հղիության ժամկետը   շաբաթ օր

Հաշվարկել ըստ հղիության սոնոգրաֆիկ տվյալների

Սոնոգրաֆիայի ամսաթիվը
(օօ/աա/տտ - օր., 21 01 2019)
Հղիության սոնոգրաֆիկ ժամկետը
շաբաթ օր
Ծննդաբերության ժամկետն ըստ սոնոգրաֆիայի
Հղիության ժամկետն այսօր
շաբաթ օր