Skip to main content

Տարածված խնդիրներ - Կրծքով կերակրում

Կրծքով կերակրումն այնքան հեշտ գործ չէ, որքան կարող է պատկերացնել տղամարդը:

Կերակրող մայրը կարող է ունենալ խնդիրներ, հատկապես, եթե նա առաջին անգամ է մայրացել, իսկ տանը չունի որևէ փորձառու մեկը, ով կարող է օգտակար խորհուրդներ տալ: Նման դեպքերում պետք է ոչ թե ընկճվել, այլ սովորել ճիշտ կերակրման հմտությունները, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ դիմել բժշկին կամ բուժքրոջը:

Լցված կրծքագեղձեր

Երբ ծննդաբերելուց հետո կրծքագեղձերը սկսում են կաթ արտադրել, դրանք դառնում են տաք, այտուցված, լցված և ծանրացած:

  • Եթե առկա են վերոնշյալ երևույթները, փորձեք ձեր երեխային կերակրել հաճախակի` ինչպես ցերեկային ժամերին, այնպես էլ գիշերները: Օրեր անց դուք կզգաք, որ կրծքերի լցավածությունն այլևս մեծ անհանգստություն չի պատճառում:
  • Եթե կերակրումից հետո կրծքագեղձը լիարժեք չի դատարկվում, փորձեք դատարկել այնպես, ինչպես ձեզ սովորեցրել են ձեր բժիշկը կամ բուժքույրը:
  • Եթե զգում եք կրծքագեղձի բորբոքման երևույթներ, օգտագործեք սառցեպարկ կամ լվացած կաղամբի տերև։ Եվ, տեղեկացրեք ձեր բժշկին կամ բուժքրոջն այդ մասին։

Պտուկների ցավոտություն և վերքեր

Այս խնդիրն ավելի տարածված է նոր մայրերի շրջանում: Պտուկները սովորաբար դառնում են դավոտ, երբ երեխան ձեր կրծքին ճիշտ չի կպված: Հիշեք, որ սովորաբար կրծքով կերակրումը ձեզ որևէ ցավ կամ անհարմարություն պետք է չպատճառի: Եթե ունեք պտուկների հետ կապված որևէ խնդիր, զրուցեք այդ մասին ձեր բժշկի հետ և հետևեք նրա խորհուրդներին:

Վաղաժամ ծնված կամ վատառողջ երեխայի կրծքով կերակրումը

Կրծքի կաթն ավելի հեշտ յուրացվող է, քան արհեստական կերը: Սա կարևոր փաստ է, հատկապես, եթե ձեր երեխան վատառողջ կամ վաղաժամ ծնված և փոքր քաշով է:

Կրծքի կաթն օգնում է ձեր երեխայի իմունային համակարգի ամրապնդմանը ու ունի վաղաժամ ծնված երեխաների համար որոշ առավելություններ: Նույնիսկ փոքր քանակներով կրծքի կաթը կարող է օգտակար լինել ձեր երեխային:

Կրծքով կերակրումը նաև երեխայի հետ ուղղակիորեն շփման և կոնտակի լավագույն միջոցն է, որի մասին տեղյակ են բժիշկները և հենց այդ պատճառով են խորհուրդ տալիս առանց որևէ լուրջ և փաստարկված պատճառի երեխային չկտրել կրծքի կաթից։

Կրծքագեղձում կաթի արտադրությունը սկսվում է ծննդաբերությունից անմիջապես հետո: Առաջին օրերին կաթի քանակը կարող է լինել քիչ (կոչվում է «կոլոստրում»), որից հետո կաթի քանակը սկսում է աճել: Դուք կարող եք երեխային կրծքով կերակրել այնքան հաճախ, որքան ձեր երեխան պահանջում է, սովորաբար օրական առնվազն 6-8 անգամ:

Ծխախոտի օգտագործում

Ծխախոտը կարող է կրճատել ձեր կաթնատվությունը, իսկ ծխի մեջ առկա թունավոր քիմիական միացությունները կարող են կրծքով կերակրվող ձեր երեխային պատճառել տարբեր առողջական խնդիրներ: Օրինակ, ձեր արյուն ներծծված նիկոտինը կարող է թափանցել կրծքի կաթի մեջ: Ուստի՝

  • եթե չեք կարող դադարեցնել ծխելը, փորձեք քչացնել գլանակների քանակը
  • մի՛ ծխեք կրծքով կերակրելու ժամանակ, այլապես ծխախոտի վտանգներին ավելանում է երեխային պատահաբար վառվող մոխիրով վնասելու ռիսկը
  • թույլ մի՛ տվեք, որ ձեր կամ ձեր երեխայի ներկայությամբ որևէ մեկը ծխի. պասիվ ծխելը կամ երկրորդային ծուխը ևս վտանգավոր են:

Հիշեք նաև, որ եթե ձերբազատվեք ծխախոտից, ապա՝

  • այլևս ծխախոտի ծխում առկա թունավոր նյութերը կաթի միջոցով չեն փոխանցվի ձեր երեխային
  • կբարելավվի ձեր կրծքագեղձերի կաթնատվության գործառույթը
  • ձեր երեխան ավելի լավ կսնվի:

Եթե, այնուամենայնիվ, շարունակում եք ծխախոտ օգտագործել, ավելի լավ է ծխել երեխայի կերակրումից հետո, այլ ոչ թե առաջ:

Ալկոհոլի օգտագործում

Եթե դուք կրծքով կերակրող մայր եք և օգտագործում եք ալկոհոլային խմիչք, ապա ձեր խմած ալկոհոլի որոշ քանակություն հայտնվում է ձեր կաթի մեջ: Նման դեպքերում կրծքի կաթը պարունակում է գրեթե այնքան ալկոհոլ, որքան ձեր արյան մեջ է:

Ուստի, լավագույն տարբերակը կրծքով կերակրման ժամանակաշրջանում ալկոհոլից իսպառ հրաժարվելն է: Եթե, այնուամենայնիվ, ցանկանում եք խմել որևէ ոգելից խմիչք, արեք դա քիչ քանակով և միայն կրծքով կերակրելուց հետո:

Որպես կանոն, մեկ ստանդարտ չափաբաժին ալկոհոլային խմիչքի յուրացումը տևում է մոտ 2 ժամ: Ուստի, եթե օգտագործել եք ալկոհոլ, ապա ձեր մանկիկին կերակրեք ոչ շուտ, քան դրանից 2 ժամ հետո:

Եթե առիթից առիթ ալկոհոլի քիչ քանակի օգտագործումը կարելի է համարել անվտանգ, ապա ալկոհոլի հաճախակի կամ մեծ քանակներով օգտագործումը ոչ միայն վնասում է ձեր առողջությունը, այլև կարող է վտանգավոր ազդեցություն թողնել կրծքով կերակրվող ձեր երեխայի վրա:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024