Ձեռքերի լվացման հմտություններ

Ձեռքերի լվացման հմտություններ
Անգլերեն անվանումը՝ Hand Washing Tips

Գոլ օճառախառը ջուրը տեսանելի կեղտոտ ձեռքերը լվանալու լավագույն տարբերակն է։

Ձեռքերի լվացումը ձեր անձնական հիգիենային անբաժանելի մասն է։

Ձեռքերը մեր մարմնի ամենաօգտագործվող մասն են: Նույնիսկ արտաքինից ձեռքերի մաքուր թվալու պարագայում օրվա ընթացքում դրանց մակերեսին կուտակվում են բազմատեսակ և անհամրելի թվով բակտերիաներ (մանրէներ կամ միկրոբներ)։

Ձեռքերը չլվանալու խնդիրն անհամեմատ ավելի լուրջ է, քան շատերին կարող է թվալ: Հենց չլվացված ձեռքերի միջոցով են մի շարք վարակների հարուցիչներն օրգանիզմ ներթափանցում (օրինակ՝ ՍՇՎՎ և գրիպ, սնկային հիվանդություններ, դիֆտերիա, աղիքային վարակներ, հեպատիտ А և այլն):

Օճառով և հոսող գոլ ջրով լվանալն ապահովում է ձեռքերի աղտոտվածության և մաշկի մակերեսային շերտի մարէների մեխանիկական հեռացումը: Ձեզ ենք ներկայացնում ձեռքերի ճիշտ հիգիենայի մի շարք հմտություններ։

Ձեր ձեռքերը լվանալիս`

 • հեռացրեք ձեր ձեռքերի վրա առկա արդուզարդի բոլոր առարկաները, մատանիները, ժամացույցը, որ լվանալիս հասանելի լինի ձեռքերի և նախադաստակի ամբողջ մակերեսը
 • թրջեք ձեր ձեռքերը հոսող ջրով (գերադասելի է գոլ, բայց` ոչ շատ տաք)
 • օճառեք ձեր ձեռքերը (գերադասելի է, որ օճառը լինի հեղուկ և հակաբակտերիային (հակամիկրոբային) ազդեցությամբ)
 • ձեռքերի մատներով օգնելով միմյանց օճառոտեք և տրորեք ձեր երկու ձեռքերի ողջ մակերեսները, ներառյալ դրանց դրսային մակերևույթները, եղունգների տակը և մատների արաքները
 • շփեք միմյանց և տրորեք երկու ձեռքերը ևս 20 վայրկյան
 • ողողեք (պարզաջեք) ձեռքերն այնպես, որ օճառաջուրը և փրփուրը լիարժեքորեն հեռացվեն և օճառոտ մակերեսներն ամբողջովին մաքրվեն
 • լավ և լիարժեք չորացրեք ձեր ձեռքերը (ցանկալի է թղթե անձեռոցիկով (սրբիչով), կամ կտորից մաքուր ձեռքի սրբիչով)։

Ալկոհոլի վրա հիմնված ձեռքերի «մաքրիչները» (հականեխիչներ) կարելի է օգտագործել, եթե տվյալ պահին ձեռքի տակ օճառ կամ ջուր չկա։ Հականեխիչների միջոցով ձեռքերի մշակումը նպաստում է ձեռքերի մաշկի վրա մանրէների նվազագույն քանակի հասցնելուն և կարճ ժամանակում դրանց ակտիվ աճը կասեցնելուն:

Ձեռքերի ճիշտ հիգիենայի այլ հմտություններ

 • Ձեզ մոտ միշտ պահեք ձեռքերի հականեխիչ «մաքրիչներ» («թաց անձեռոցիկ») և օգտագործեք դրանք ըստ անհրաժեշտության, օրինակ՝ հասարակական տրանսպորտից օգտվելուց հետո
 • հազացեք կամ փռշտացեք թաշկինակի կամ ծայրահեղ դեպքում ձեր նախաբազկի, այլ ոչ թե ձեռքերի ափերի վրա
 • կեղտոտ ներքնաշորերին, անդրավարտիքներին, մանկական տակդիրներին ու փամփերսներին դիպչեք, ինչպես նաև արյան կամ օրգանիզմի այլ հեղուկները կամ կենսաբանական արտազատուկները (փսխման մասսա, մեզ, կղանք) մաքրեք միայն միանվագ օգտագործման ձեռնոցների միջոցով
 • ձեր երեխաների համար դարձեք «օրինակելի». աջակցեք ու խրախուսեք, որ նրանք իրենց ձեռքերը լվանան ճիշտ և հաճախակի
 • եթե օգտագործում եք կտորից սրբիչներ, ամեն անգամ ձեռքերը չորացնելուց հետո կախեք դրանք կախիչից, որ չորանան և հաճախակի լվացեք այդ սրբիչները։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 19-05-2019