Ֆոբիաներ (վախեր)

Ֆոբիաները կայուն և անհիմն վախերն են` կապված կոնկրետ առարկայի կամ իրավիճակի հետ։

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Դրանք մարդու մոտ առաջացնում են վախը շրջանցելու մեծ ցանկության անկառավարելի զգացում։ Եթե հնարավոր չի լինում խուսափել այս գործոններից մարդն ունենում է տագնապային զգացողություններ։

Ֆոբիաները մարդուն թույլ չեն տալիս, որ նա զբաղվի իր առօրյա գործերով (օրինակ՝ աշխատավայր, մարդկանց հետ շփումներ)։

Ֆոբիաները բաժանվում են երեք մեծ խմբի։

  • Սպեցիֆիկ (հատուկ) ֆոբիաներ. սպեցիֆիկ ֆոբիաների շարքին են դասվում կոնկրետ կենդանիներից, շրջապատող միջավայրի բնական պայմաններից, արյունից և այլ վնասվածքներից, կոնկրետ իրավիճակներից ֆոբիաները: Ավելի տարածված են վախը սարդերից, օձերից, բարձրությունից: Երբեն այս վախերը կապված են կոնկրետ բացասական դեպքերի հետ:
  • Սոցիալական ֆոբիաներ. սոցիալական ֆոբիա (սոցիալական տագնապային խանգարում) ունեցող մարդիկ վախենում են քննադատված լինելուց։
  • Ագորաֆոբիա. ագորաֆոբիայի ժամանակ մարդուն թվում է, որ շրջապատող միջավայրը անվտանգ չէ ու ինչ-որ իրավիճակներում իր մոտ կառաջանա խուճապի նոպա։

Ի տարբերություն տագնապային խանգարումների, ֆոբիաները սովորաբար կապված են կոնկրետ ինչ-որ հատուկ բանի կամ իրավիճակի հետ։ Սակայն ֆոբիաներ կարող են զարգանալ նաև տագնապային խանգարումների ժամանակ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 29-06-2021