Skip to main content

Պատճառներ - Ամպրոպային գլխացավեր

Որոշ ամպրոպային գլխացավերի ակնհայտ պատճառ չկա, իսկ այլ դեպքերում նման սաստիկ գլխացավի պատճառ կարող են հանդիսանալ կյանքին սպառնացող մի շարք հիվանդություններ և վիճակներ:

Դրանցից են՝

  • արյունահոսություն գլխուղեղը և այն ծածկող թաղանթների միջև (սուբարախնոիդալ արյունահոսություն)
  • գլխուղեղի արյունատար անոթի պատռվածք
  • գլխուղեղին արյուն մատակարարող զարկերակի լորձաթաղանթի պատռվածք (շերտազատում)
  • ողնուղեղային հեղուկի (լիքվորի) արտահոսք, սովորաբար՝ ողնաշարի նյարդային արմատի շուրջ ծածկույթի պատռվածքի պատճառով
  • մակուղեղի (հիպոֆիզ) հյուսվածքի մեռուկացում կամ արյունահոսություն
  • արյան մակարդուկ (թրոմբ) գլխուղեղում
  • արյան ճնշման կտրուկ բարձրացում (հիպերտոնիկ կրիզ)
  • վարակ, ինչպիսին է մենինգիտը կամ էնցեֆալիտը
  • իշեմիկ ինսուլտ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 24-04-2024