Հաստ աղիքը (աղի) կամ խթաղին մարսողական խողովակի այն հատվածն է, որը ձգվում է բարակ աղիքի վերջին (հեռավոր) ծայրից մինչև ուղիղ աղիք:

Հաստ աղու կառուցվածքը

Հաստ աղու ընդհանուր երկարությունը 1.5-2 մ է: Այն բաժանվում է հետևյալ 5 մասերի կամ հատվածների՝

 1. կույր աղիք (cecum)՝ իր որդանման ելունով (ապենդիքս), որը հաստ աղիքի սկզբի մասն է (սկսվում է այն կետից, որտեղ բարակ աղիքը բացվում է հաստ աղու մեջ), տեղավորված աջ զստափոսում, պուպարյան կապանի կողմնային կեսից անմիջապես վեր, թեև երբեմն գրավում է ավելի բարձր դիրք՝ հասնելով լյարդ
 2. վերել հաստ աղիք (colon ascendens), որն ունի մոտ 12 սմ երկարություն և հանդիսանում է կույր աղիքի անմիջական շարունակությունը (ընդ որում նրանց սահմանը համարվում է բարակ աղիքի բացման տեղը և ծածկված չէ որովայնամզով
 3. լայնական կամ հորիզոնական հաստ աղիք (colon transversum), որը հաստ աղու ամենաերկար հատվածն է (երկարությունը 25-50 սմ) և ձգվում է հաստ աղու աջ ծնկից մինչև ձախ ծունկ՝ փայծաղի ստորին ծայրի մոտ, որտեղ հաստ աղին ծալվում է երկրորդ անգամ և դառնում վայրէջ հաստ աղիք
 4. վայրէջ հաստ աղիք (colon descendes), որն ունի մոտ 10 սմ երկարություն, ձախ ենթակողում սկսվում է հաստ աղու ձախ ծալվածքից, իջնում է ցած որովայնի խոռոչի ձախ կողմով և ձախ զստոսկրի կատարի մակարդակին փոխվում է սիգմայաձև աղիքի
 5. սիզմայաձև հաստ աղիք (colon sigmoideum), որը վայրէջ հաստ աղիքի շարունակությունն է և տարածվում է մինչև ուղիղ աղիքի սկիզբ, ընդ որում, աղիքի գալաների մեծությունը և ձևը ենթակա են մեծ անհատական փոփոխությունների՝ կախված երկարությունից և լցման աստիճանից։

Ի տարբերություն բարակ աղիքի, հաստ աղին՝

 • ավելի հաստ է (ունի ավելի մեծ տրամագիծ՝ լայնությունը կույր աղիքի շրջանում 7 սմ է, որտեղից աստիճանաբար պակասում է և վայրէջ հաստ աղիքում հավասարվում 4 սմ-ի)
 • ամբողջ երկարությամբ առկա են հարթ մկանաթելերից կազմված ձգաներ կամ ժապավեններ
 • ունի բնորոշ արտափքվածքներ (հաուստրա)
 • ունի շճամզի ելուններ, որոնք պարունակում են ճարպ
 • լորձաթաղանթն ունի ավելի նուրբ ու հարթ մակերես, քանի որ զուրկ է թավիկներից
 • պարունակում է լիբերկունյան գեղձեր և մենավոր ավշային հանգույցներ:

Հաստ աղու նշանակությունը

 • Հաստ աղիում ինտենսիվ կերպով ներծծվում է սննդախյուսի հեղուկ մասը՝ ջուրը, որի վերջնարդյունքում ձևավորում է կղանքային զանգված:
 • Հաստ աղիում արտազատվում է զգալի քանակությամբ լորձ, որը հեշտացնում է սննդանյութերի անցումը աղիքով և նպաստում չմարսված մասնիկների սոսնձմանը:
 • Հաստ աղու լորձաթաղանթի միջով արտազատվում են մի շարք նյութեր, օրինակ՝ կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆատներ, ծանր մետաղների աղեր և այլն:
 • Հաստ աղիում բակտերիալ միկրոֆլորայի մասնակցությամբ սինթեզվում է վիտամին K և վիտամին B, ինչպես նաև մարսվում է բջջանյութը: