Skip to main content

Խթաղի (հաստ աղիք կամ կոլոն) - Մարսողական համակարգ

Խթաղին մարսողական խողովակի այն հատվածն է, որը ձգվում է բարակ աղիքի վերջին (հեռավոր) ծայրից մինչև ուղիղ աղիք:

Հաստ աղու կառուցվածքը

Հաստ աղու ընդհանուր երկարությունը 1.5-2 մ է: Այն բաժանվում է հետևյալ 5 մասերի կամ հատվածների:

 • Կույր աղիք (cecum). կույր աղիքն իր որդանման ելունով (ապենդիքս) հաստ աղիքի սկզբի մասն է: Կույր աղիքը սկսվում է այն կետից, որտեղ բարակ աղին բացվում է հաստ աղու մեջ: Կույր աղիքը տեղավորված աջ զստափոսում, պուպարյան կապանի կողմնային կեսից անմիջապես վեր, թեև երբեմն գրավում է ավելի բարձր դիրք՝ հասնելով լյարդ:
 • Վերել հաստ աղիք (colon ascendens). վերել հաստ աղիքն ունի մոտ 12 սմ երկարություն և հանդիսանում է կույր աղիքի անմիջական շարունակությունը:
 • Լայնական կամ հորիզոնական հաստ աղիք (colon transversum). սա հաստ աղու ամենաերկար հատվածն է՝ երկարությունը 25-50 սմ և ձգվում է հաստ աղիքի աջ ծնկից մինչև ձախ ծունկ՝ փայծաղի ստորին ծայրի մոտ, որտեղ հաստ աղիքը ծալվում է երկրորդ անգամ և դառնում վայրէջ հաստ աղիք:
 • Վայրէջ հաստ աղիք (colon descendes). հաստ աղիքի այս հատվածն ունի մոտ 10 սմ երկարություն: Այն ձախ ենթակողում սկսվում է հաստ աղու ձախ ծալվածքից, իջնում է ցած որովայնի խոռոչի ձախ կողմով և ձախ զստոսկրի կատարի մակարդակին փոխվում է սիգմայաձև աղիքի:
 • Սիզմայաձև հաստ աղիք (colon sigmoideum). սա վայրէջ հաստ աղիքի շարունակությունն է և տարածվում է մինչև ուղիղ աղիքի սկիզբ, ընդ որում, աղիքի գալաների մեծությունը և ձևը ենթակա են անհատական մեծ փոփոխությունների՝ կախված երկարությունից և լցման աստիճանից։

Ի տարբերություն բարակ աղու, հաստ աղիքը՝

 • ավելի հաստ է (ունի ավելի մեծ տրամագիծ՝ լայնությունը կույր աղիքի շրջանում 7 սմ է, որտեղից աստիճանաբար պակասում է և վայրէջ հաստ աղիքում հավասարվում 4 սմ-ի)
 • ամբողջ երկարությամբ ունի հարթ մկանաթելերից կազմված ձգաներ կամ ժապավեններ
 • ունի բնորոշ արտափքվածքներ (հաուստրա)
 • ունի շճամզի ելուններ, որոնք պարունակում են ճարպ
 • լորձաթաղանթն ունի ավելի նուրբ ու հարթ մակերես, քանի որ զուրկ է թավիկներից
 • պարունակում է լիբերկունյան գեղձեր և մենավոր ավշային հանգույցներ:

Հաստ աղիքի նշանակությունը

 • Հաստ աղիքում ինտենսիվ կերպով ներծծվում է սննդախյուսի հեղուկ մասը՝ ջուրը, որի վերջնարդյունքում ձևավորում է կղանքային զանգված:
 • Հաստ աղիքում արտազատվում է զգալի քանակությամբ լորձ, որը հեշտացնում է սննդանյութերի անցումը աղիքով և նպաստում չմարսված մասնիկների սոսնձմանը:
 • Հաստ աղիքի լորձաթաղանթի միջով արտազատվում են մի շարք նյութեր, օրինակ՝ կալցիում, մագնեզիում, ֆոսֆատներ, ծանր մետաղների աղեր և այլն:
 • Հաստ աղիքի բակտերիալ միկրոֆլորայի մասնակցությամբ սինթեզվում է վիտամին K և վիտամին B, ինչպես նաև մարսվում է բջջանյութը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 17-03-2023