Ներզատական կամ հորմոնային համակարգը կազմված է բազմաթիվ հորմոններ արտադրող տարբեր գեղձերից:

Հորմոնների շնորհիվ գործում են «հետադարձ կապի» տարաբնույթ մեխանիզմներ, երբ օրգանիզմի մի մասը (գեղձ) «հրահանգում է» մեկ այլ մասին («թիրախ» օրգան կամ բջիջներ), թե ինչպես գործի: Ներզատական գեղձերն ազդում են վերարտադրողականության, նյութափոխանակության, աճի և բազմաթիվ այլ գործառույթների վրա:

Ստորև ձեզ ենք ներկայացնում հիմնական ներզատական գեղձերը՝ դրանց հիմնական հորմոններով և գլխավոր ազդեցություններով:

Ներզատական գեղձեր

Հիպոթալամուս

 • հիմնական հորմոններ՝ հակադիուրետիկ հորմոն (ADH), օքսիտոցին և հիպոֆիզը խթանող տարբեր հորմոններ
 • ազդում են՝ նյարդային և հորմոնային համակարգեր

Հիպոֆիզ (ստորին մակուղեղ)

 • հիմնական հորմոններ՝ լյուտեինացնող հորմոն (LH), ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն (FSH), պրոլակտին (PRL), աճի կամ սոմատոտրոպ հորմոն (hGH, STH), թիրեոտրոպ կամ թիրեոխթանիչ հրոմոն (TSH), օքսիտոցին, հակադիուրետիկ հորմոն (ADH), ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն (ACTH)
 • ազդում են՝ վերարտադրողականություն, աճ, մանկական զարգացում, կրծքով կերակրում, հորմոնային կարգավորում

Կոնաձև գեղձ (էպիֆիզ կամ վերին մակուղեղ)

 • հիմնական հորմոն՝ մելատոնին
 • ազդում է՝ քնի փուլեր

Վահանաձև գեղձ

Հարվահանաձև գեղձ

Մակերիկամներ (ադրենալ գեղձեր)

Ենթաստամոքսային գեղձ

 • հիմնական հորմոններ՝ ինսուլին (INS), գլյուկագոն, սոմատոստատին
 • ազդում են՝ արյան գլյուկոզի մակարդակի կարգավորում

Ձվարաններ (միայն կանայք)

 • հիմնական հորմոններ՝ էստրոգեն (էստրադիոլ՝ Е2), պրոգեստերոն (PROG)
 • ազդում է՝ իգական առանձնահատկություններ և նշաններ

Ամորձիներ (միայն տղամարդիկ)

 • հիմնական հորմոն՝ տեստոստերոն (TEST)
 • ազդում է՝ արական առանձնահատկություններ և նշաններ